1. Informasjon om kunden

2. Ildsted

mm

3. Hus

Innlegging av mål

Totalhøyde (H1) og Høyde over tak (H2) blir beregnet ut i fra Mønehøyde (H4).

mm
mm
mm
mm
grader
mm
Midlertidig beregnede mål
mm

4. Skorstein

Velg 4-kant takinndekning hvis huset ditt har torvtak.
Anbefales når høyde over tak er mer enn 1700 mm

5. Annen informasjon

kr
%